What's New

Department and Planning

डॉ. स्मिता विनोद बारी, वैद्यकिय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोलवड, ता. डहाणू, जि. पालघर या जिल्हा परिषद आरोग्य सेवेत 4 ऑगस्ट 1998 पासून जवळजवळ 20 वर्षापासून सेवेत कार्यरत आहेत. रूग्णाची सेवा जर ख-या अर्थाने करावयाची असेल तर सरकारी रूग्णालयातच काम करता येईल अश्या विचाराच्या डॉ. बारी असल्याने त्यांनी सरकारी नोकरी स्विकारली. मुंबई विद्यापीठात बी.ए.एम.एस ही पदवी घेवुन नाशिक विद्यापीठातील अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालयात पुणे येथे त्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सेवेत कार्यरत असताना पूर्ण केला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोलवड येथील बाहयरूग्ण, आंतररूग्ण, प्रसूती, अत्यावश्यक सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, प्रयोगशाळा तपासण्या व कार्यालयीन प्रशासकिय कामकाज यासारख्या निकषसूचीनुसार राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर तपासणी करून प्राथमिक आरोग्य केंद्राला नॅशनल क्वालिटी ॲश्युरन्स स्टॅण्डर्डस (NQAS) प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. हा मान मिळालेले हे मुंबई विभागातील पहिले प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. तसेच या प्राथमिक आरोग्य केद्रांला राज्यस्तरीय डॉ. आनंदीबाई जोशी सन 2005-2006 व सन 2010-2011 असा दोन वेळा पुरस्कार डॉ. बारी यांच्या कारकिर्दित मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केद्रांच्या प्रमुख डॉ. स्मिता बारी यांना आदिवासी भागातील उत्कृष्ट महिला वैद्यकिय अधिकारी म्हणून डॉ. आनंदीबाई जोशी राज्यस्तरीय पुरस्काराने तत्कालिन मुख्यमंत्री नामदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले होते.प्रा.आ.केंद्राला आय.एस.ओ. प्रमाणपत्रा मिळालेले असून पेपरलेस बारकोड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. अनेक जिल्हास्तरीय, विभागीयस्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. 43000 हजार लोकसंख्या, 11-उपकेंद्रे असे कार्यक्षेत्र असलेल्या आरोग्य केद्रांत प्रतिदिन 100 ते 150 बाहयरूग्णावर उपचार केले जातात, 5 ते 6 आंतररूग्णाना दाखल केले जाते तसेच 2 ते 3 महिलांच्या प्रसूती होत असतात. प्रा. आ. केद्रांच्या कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्रा बाहेरील हजारो रूग्ण दरमहा येथे उपचारासाठी येत असतात. अत्यावश्यक सेवा 24X7 दिली जाते. प्रसूती पश्चात तांबी बसविण्यात हे प्रा.आ.केंद्र गेल्या 3 वर्षात पालघर जिल्हयातील प्रथम केंद्र आहे. या केंद्राच्या प्रमुख डॉ. बारी असून त्यांनी 2009-2012 पर्यंत तालुका आरोग्य अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा उत्कृष्टपणे साभांळला आहे. त्याचप्रमाणे प्रा.आ.केंद्राचा उत्कृष्ट कार्य केल्यामुळे डॉ. बारी यांच्या विविध मासिक व वर्तमान पत्रातून अभिनंदनपर लेख तसेच दूरचित्रवाणीवर मुलाख्‌ती आलेली आहे. पंचायत राज कमिटी महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई मा. नामदार श्री. राजन पाटील, अध्यक्ष यांनी सन 2007-2008 यावर्षी प्रा.आ.केद्रांस भेटी दरम्यान आरोग्य सेवेत उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल अभिनंदनपर पत्र दिले आहे. तसेच त्यांना रोटरी क्लब ऑफ डहाणू यांनी वैयाक्तिक पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. वरिष्ठ अधिकारी यांचे मार्गदर्शन, प्रा.आ.केद्राचे कर्मचारी वृंद यांचे सहकार्य व लोकप्रतिनिधी यांचे सहकार्य आणि यासोबत ग्रामस्थांचा सहभाग असल्याने हे सर्व गुण गौरव प्राप्त झाले असे डॉ. बारी यांचे मत आहे. या भागातील गरीब जनतेला खाजगी रूग्णालयात जाऊन औषधोपचार करणे परवडत नसल्याने डॉ. बारी या मुख्यालयी वास्तव्य करून रूग्णाना औषधोपचार करीत आहेत. व त्याचप्रमाणे शाळा , विद्यालय यासारख्या ठिकाणी तरूण विद्यार्थ्याना प्रबोधन करण्यासाठी त्यांना नेहमीच आमंत्रित करणेत येते. प्रा. आ. केंद्राच्या कामाव्यतिरिक्त त्यांना क्रिडा, मनोरंजन कार्यक्रम, वाचन व वकृत्व यामध्ये आवड असून त्यांचा त्यामध्येही नेहमीच सक्रिय सहभाग असतो.

What's New