What's New

Department and Planning

श्रीम.रागीणी सुनिल कोती ,अंगणवाडी केंद्र खैरेपाडा मदतनीस मदतनीस केलेली उल्लेखनीय कामे. 1. अंगणवाडी सभोवतालचा परिसर व अंगणवाडीची स्वच्छता चांगली करते. 2. अंगणवाडी मुलांची उपस्थिती 100 टक्के असते. 3. लसीकरण संत्रांच्या वेळी पात्र लाभार्थ्याला बोलावून 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यात सहकार्य करते. 4. आरोग्य तपासणीच्या वेळी किरकोळ आजारी व अंगणवाडीतील मुलांची तपासणी करुन घेण्याबाबत सहकार्य करते. 5. स्तनपान व पोषण आहार सप्ताह चांगल्या प्रकारे माताबैठक प्रात्याक्षिके इत्यादी कार्यक्रमात उत्साहाने भाग घेते. 6. ग्राममंगल सेस्थेने ट्रेनिंग दिल्यामुळे त्या नेहमी मुलांना अनौपचारिक शिक्षण घेण्यात तयांचा सहभाग असतो. 7. -2sd, -3sd, Sam, Mam चे एकही मुल नाही. 8. पल्स पोलीओ कार्यक्रम घेण्यात सहभाग असतो. 9. अंगणवाडीत वेगवेगळे कार्यक्रम, डोहाळे जेवण, मुठभर धान्य योजना असे वेगवेगळे कार्यक्रमांत त्यांचा सहभाग असे. 10. ग्राम स्वच्छता अभियाना अंतर्गत तिचे शौचालय बांधुन घेण्याबाबत गृहभेटी व्दारे लाभार्थींना प्रवृत्त. 11. गरोदर मातांना संस्थेत डिलेव्हरी व्हावी म्हणून मातांना प्रवृत्त करीत असे.

What's New