What's New

Department and Planning

श्रीमती. रंजना बारक्या मांगत शिक्षण 12 वी व्यावसाय - शिवणकाम हिरकणी महिला ग्रामसंघ, धुंदलवाडी ता. डहाणु, जि.पालघर कार्य / उपक्रम उमेद अभियानाअंतर्गत कर्ज घेऊन शिलाई मशिन घेतले व शिवण कामाचा व्यवसाय सुरू केला. तसेच गावातील इतर महिलांना शिवणकामाचे प्रशिक्षण देऊन व्यवसाय करण्यास उद्युक्त केले. त्यामुळे महिलांच्या जीवनाचा आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत झाली . आसपासच्या गावातील जवळजवळ ३७० महिलांची बांधणी करून ३५ महिला बचत गटांची निर्मीती केली व गटातील महिलांना उद्योजीकी बनण्यास उद्युक्त केले. गावातील महिला भाजीपाला उत्पादन करणे, मोगरा लागवड, कुक्कुटपालन, शेळीपालन असे विविध प्रकारचे व्यवसाय करीत आहेत त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम केले. महिलांच्या जीवनमानात अमुलाग्र बदल घडवुन आणण्यासाठी श्रीम. रंजना मांगत यांनी केवल स्वत:चा विचार न करता गावातील सर्व महिलांना महिला बचत गटाचे महत्व पटवून त्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगला बदल घडवून आणलेला आहे. यांचा दि: ०८/०३/२०१८  रोजी  जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विक्रमगड येथे महिला दिनानिमित्त उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी म्हणुन सत्कार करण्यात आला

What's New