Department and Planning

नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग समायोजन यादया (ZP 1.pdf 1.50) 10/09/2016 Download
2 सामान्य प्रशासन विभाग समायोजन यादया (ZP 1.pdf 51.116) 10/09/2016 Download
3 General Adminastration Department PPT Presentation 05/01/2016 Download